Ηizmetlerimiz

HASAR SÖRVEYLERİ & ARAŞTIRMALARI

 • Tekne & Makine Hasar Sörveyleri
 • Çatışma / Temas Sörveyleri
 • Karaya Oturma
 • Kaza Araştırması
 • Kaza Hızı & Açısı
 • Yangın & Patlama
 • Mahkeme İçin Teknik Danışmanlık

KAYIP ÖNLEME / KONDİSYON SÖRVEYLERİ

 • Yağ/Yakıt Sızıntısına Müdahale
 • Çevresel Etki & Denetimi

KAYIP ÖNLEME / KONDİSYON SÖRVEYLERİ

 • Tekne & Makine Kondisyon Sörveyleri (JH2013/007 A, B)
 • Ofis Yönetim Denetlemeleri (JH2013/007 C)
 • P&I Kondisyon Sörveyleri Ambar Kapak Kontrolü (Ultrasonik Sızdırmazlık Testleri Dahil)

GARANTİ SÖRVEYLERİ

 • Çeki Onayları 
 • Sefer Onayları
 • Bağlama & Yangınla Mücadele 
 • Gemiyi Kullanımdan Çekme & Kullanıma Alma (Lay-up & Re-activation) Sörveyleri
 • Tersane Risk Değerlendirme Sörveyleri (JH-143)
 • Ofis Yönetim Risk Değerlendirme Sörveyleri

YAT (KÜÇÜK TEKNE) SÖRVEYLERİ

 • Yat Kondisyon Sörveyleri
 • Yat Satış Öncesi ve Değer Sörveyleri
 • Yat Hasar Sörveyleri
 • Yat Yangın Sörveyleri
 • Yat Çeki Onay Sörveyleri

YÜK SÖRVEYLERİ (Kuru / Sıvı / Konteyner)

 • Yükleme Öncesi & Tahliye Sörveyleri
 • Yük Hasarı / Islanma / Eksiklik Sörveyleri
 • İstifleme & Yük Güvenliği Sörveyleri
 • Draft Sörveyleri
 • Konteyner Hasarı
 • Sıvı Yük Ölçüm / Gemide Kalan Yük Sörveyleri & Sahil Tank Ölçümleri

LİMAN EKİPMANLARI / TESİSLERİ

 • Liman Tesislerine Hasar (Rıhtım, Usturmaçalar, Vinçler ve Konteyner Elleçleme Ekipmanları Dahil).
 • Barge Kondisyon ve Hasar Sörveyleri (Çeki Onayları Dahil)
 • Yüzer Vinç Kondisyon ve Hasar Sörveyleri

AÇIK DENİZ YAPILARI

 • Açık Deniz Platformları Kondisyon ve Hasar Sörveyleri
 • Açık Deniz Destek Vasıtaları (FPSOs Dahil) Kondisyon ve Hasar Sörveyleri

DİĞER SÖRVEYLER

 • Müşterek Avarya Sörveyleri
 • Satış Öncesi Sörveyler
 • Yakıt Sörveyleri
 • Yakıt Kalite İhtilafı
 • Kiraya Giriş ve Çıkış Sörveyleri
 • Kurtarma / Enkaz Kaldırma
 • Kişisel Yaralanma / Ölümle Sonuçlanan Kaza Araştırmaları
 • Klas Kayıtlarının İncelenmesi
 • Tamir Süresince Enspektörlük
 • Mahkeme Bilirkişi Tanıklıkları
tr_TRTürkçe
en_USEnglish tr_TRTürkçe